Najkraći predlog neophodnih promena strategije spoljnopolitičke politike Srbije

Najkraći predlog neophodnih promena strategije spoljnopolitičke politike Srbije

Predlog pripremio dr Višeslav Simić profesor geopolitike, geoekonomije, i državništva Univerzitet Teknolohiko de Monterej, Meksiko  potpredsednik Narodnog pokreta za vaskrs Srbije na dan pomena sv. apostola i jevanđeliste Jovana, 21. maja 2023. u Siudad-de-Mehiku

(Predočavanje osnova za svenarodno razmatranje i uobličavanje delatnosti države Srbije od koje zavisi njen opstanak!)

Smisao, suština, uticajni činioci, i načini sprovođenja međunarodnih odnosa Srbije

SMISAO

Osiguravanje dugoročnog savezništva samodržavne Srbije sa globalnim silama koje će joj osigurati suverenitet, bezbednost, i moć preuređenja granica radi trajnog ujedinjenja, oporavka, umnožavanja, jačanja, i razvoja srpskog naroda kao nosioca i svrhe samodržavnosti, kao i zasluženo ravnopravno mesto na globalnom ugovaračkom stolu Sila Pobednica, koje će Srbiji i Srbima potvrditi pravednost dosadašnje borbe i smisla neuporedivog samožrtvovanja, pravno oslobođenje od nametnute nedokazane i zlonamerno proglašene krivice, i pravno-političko osiguranje postojanja, opstanka, i razvoja saučestvovanjem sa Silama Pobednicama u radu novog Saveta bezbednosti novih Ujedinjenih nacija. 

SUŠTINA

Proširivanje iskonskog i trajnog srpskog državotvornog, društvenog, i duhovnog delovanja kao saborca sile Dobra na globalnom nivou, sudelovanjem sa globalnim Silama Dobra u stvaranju neophodnog i stabilnog poretka pravde, zakonitosti, čovekoljublja, uzajamnog poštovanja različitosti proisteklih ih osobenog razvoja svakog društva, i saradnje samodržavne Srbije sa suverenim državama radi blagostanja čovečanstva kroz stvaralački rad u slobodi i dobročinstvu, uvek spremnih na poražavanje Zla u svakom pojavnom obliku širom sveta.  

UTICAJNI ČINIOCI

Političko-državno uređenje

Promena političko-državnog uređenja Srbije u predsednički politički sistem sa višedomnom Skupštinom, i u republikanski poredak ustanova države, radi osiguranja jasnosti, tačnosti, trajnosti, i proverljivosti spoljne politike Republike Srbije. 

Geografija

Položaj srpskog duhovnog i samodržavnog prostora shvatiti kao neuporedivu prednost a ne kao kletvu maloumnih predaka (što totalitaristi decenijama pokušavaju da usade u svest naroda). Duhovno, osećajno, verski, običajno, i interesno većina srpskog naroda pripada svetu slobode, milosrđa, ravnopravnosti, i saradnje. Očigledno je da većina naroda želi da tako bude i politički. Srbiju treba i videti, i predstaviti je svetu kao državu koja je ostrvo posebnosti u političkom moru totalitarizma Kolektivnog Zapada, i koja može svojim opstankom i razvojem da bude primer ostalim državama sveta pri opredeljenju između snaga Sarađujućeg Istoka i Kolektivnog Zapada.  

Balkanska

Samodržavna, ali i od strane Pobedničkih Sila politički i vojno obezbeđena, Srbija će biti ne samo neizbežni i obavezni faktor političkog odlučivanja na Balkanu, već će biti i garant povratka, obeštećenja, očuvanja, napretka, i trajanja Srba (i u materijalnom, privatno/nacionalno-posedničkom, i u duhovnom, versko-crkvenom smislu) na njihovim iskonskim teritorijama koje nisu unutar suverenih granica Republike Srbije  

Globalna

Republika Srbija će biti teritorija od izuzetne političko-državničke i finansijsko-ekonomske važnosti za Sile Pobednice u budućim odnosima sa državama gubitnicama Evrope. Naša nova, mlada, obrazovana, poliglotska, državnički/nacionalno/verski svesna i nesalomljiva elita će biti glavni instrument ne samo državnih i nacionalnih interesa Srbije već i onih globalnih interesa Sila Pobednica koji će istovremeno podupirati i jačati jedni druge. Srbija i srpski narod će postati kopča spajanja do sada suprotstavljenih i ratobornih svetova, i omogućiće njihove lakše i plodonisnije odnose saradnje i razvoja.

Geopolitika

Američko stoleće je okončano i Evroazijski svet nam daje jednu od ključnih uloga u geopolitici ukoliko ne postanemo još jedan od njegovih neprijatelja.

Geoekonomija

Pljačkaška i zelenaška geoekonomija Kolektivnog Zapada je srušena a Srbija može trajno da ubira plodove svojih izobilnih prirodnih bogatstava, i slobodnog stvaralačkog rada svojih građana u novom ekonomsko-finansijskom sistemu Evroazije, koji će biti predvodnik i osnova globalne ekonomije i finansija, ukoliko se sami ne survamo u provaliju bede, dužničkog ropstva, gladi, i opšte propasti, skupa sa Kolektivnim Zapadom, ako ne budemo hrabri i životoželjni da presečemo omču koju su nam zategli oko vrata od 2000. 

NAČINI SPROVOĐENJA

Unutrašnje sistemsko preuređenje

Uspostavljanje diplomatske SLUŽBE kao dela predsedničkog kabineta koji će vredno i savesno raditi na ostvarivanju međunarodnih interesa države i naroda, pod stalnim nadzorom domova Skupštine, u kojoj zasedaju narodni poslanici svih opština, direktno izabrani na ime i prezime od građana Srbije. Ukidanje ambasada kao nagradnog paketa za verno služenje ličnim interesima politikanata koji su prostituisanjem u Skupštini Srbije, u koju su ušli preko partijskih lista, obezbedili broj pozicija po ambasadama i konzulatima kao osnovu za ucenjivanje, potkupljivanje, i iskorišćavanje istih za uništavanje ugleda i interesa Srbije i srpskog naroda.

Smena generacija i rađanje novog pokolenja

Hitno povlačenje i penzionisanje svih dosadašnjih službenika Ministarstva inostranih dela. Presedan koji su uspostavili Tito i njegovi okupatori Srbije nam dokazuje da država može da opstane bez široke diplomatske mreže dok se ne uspostavi nova. U našem slučaju to će biti služba korisna za Srbiju i Srbe, a ne služba koja će raditi protiv Srbije i Srba širom sveta. Tokom prelaznog perioda (a Sile Pobednice mogu zvanično zastupati interese Srbije) pažljivo odabrati mlade, rodoljubive, školovane, i sposobne kadrove i pripremiti ih za diplomatiju, a dosadašnji rad svih penzionisanih službenika podvrći reviziji pa sve koji su radili protiv državno-narodnog interesa kazniti, a one koji su se dokazali kao verni i dobrotvorni za Srbiju i srpski narod ponovo primiti u službu kao snagu koja će pomoći u jačanju i razvoju nove srpske diplomatije. 

”Perestrojka” u hodu

Od prvog trenutka dolaska na vlast srpske vlade ne sme biti ustezanja, oklevanja, odugovlačenja, i sumnji u neophodnost hitne reforme. Novi ministar mora imati ne samo ličnu hrabrost i sposobnost za ovaj posao, već i javnu, snažnu, i neoporecivu zaštitu od Šefa države i vlade, i odrešene ruke na barem godinu dana za izvršenje ovog posla, istovremeno obezbeđujući neprekidne i korisne odnose i ugovore sa Silama Pobednicama, a zamrzavanje i/ili reskid svih protivzakonitih i antidržavnih, kriminalnih i zločinačkih ugovora, sporazuma, i ostalih oblika povezanosti sa Kolektivnim Zapadom.

Promena pravca

Raniji pravci globalnih međunarodnih odnosa, Sever-Jug i Zapad-Istok, gde je nadmoćnost bila na Severu i Zapadu, je promenjen i Srbija mora hitno da razume i iskoristi promenu koja se desila – da više nema tog globalnog Severa (sever zapadne Evrope, anglosaksonske i germanske elite) a ni Zapada (prekomorskog imperijalizma SAD), već da je težište sveta (čak i po zapadnim teoretičarima geopolitike) vraćeno na Severo-Istok, u Rusiju, i na Daleki Istok, Kinu, i da će glavni pravac biti Moskva-Peking. Srbija, tj. Srpski Narod, već ima privilegovan položaj i naklonost novih pobedničkih elita (uprkos delovanju zločinačkih politikantskih ”elita” Srbije tokom poslednje 23 godine!) i naš pravac treba da bude sever-severoistok-istok!

Promena smera

Smer srpske diplomatije mora biti Evroazija i potpuni raskid zavisnosti, tj. poniženja i izrabljivanja, od strane SAD/EU/NATO. Uskoro ćemo mi, Srbi, biti dominantna političko-ekonomska sila na Balkanu, i najverovatniji posrednici Rusije i Kine u odnosima sa EU. 

Međunarodno globalno preumrežavanje

Srbija mora da se preumreži globalno i na Balkanu, i da sve sastavne niti, tj. sluge starog zločinačkog i izrabljivačkog sistema, smeni i ukloni kako bi razvila svoju novu državotvornu i bezbednosnu mrežu.

Raskidi

Sve međunarodne ugovore i sporazume, od 2000. do danas, a naročito od prestanka zakonitosti u Srbiji 2020. godine, temeljno preispitati, utvrditi njihovu zakonitost i korisnost, i, ukoliko se pokažu lošim za Srbiju, raskinuti na osnovu suverenog prava srpskog naroda da o svojoj sudbini sam odlučuje – kao i na osnovu savremenih deklaracija, kako Kolektivnog Zapada tako i država Istoka, da svaka država ima suvereno pravo da sklapa ili raskida međunarodne ugovore po svom nahođenju i za svoj interes. Takođe, Deklaracija br. 1514, Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija daje Srbiji puno pravo da se oslobodi obaveza bilo koje vrste koje je drže u bilo kojoj formi kolonijalne i/ili imperijalističke zavisnosti i nametnute strane vlasti i prisile. Uz sve to, svi ”ugovori” koje su nezakonite i nelegitimne ”vlade” Srbije, ili bilo koji državni predstavnici Srbije, sklopili od kršenja Ustava i zakona Srbije 2020. godine automatski su ništavi, a svi koji su ih sklopili u ime Srbije će biti procesuirani i kažnjeni.

Novo Ugovaranje

Slobodna, samodržavna, i međunarodno ravnopravna Republika Srbija će sklopiti nove međunarodne ugovore koji će doneti korist, dostojanstvo, sigurnost, razvoj, i moć Srbiji i srpskom narodu širom sveta.

O autoru :

Rođen u Trsteniku, 1965. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Srbiji, kao i 3 godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na smeru za Međunarodne odnose.

Posle odlaska u SAD diplomirao na Univerzitetu države Kolorado u Bolderu na smeru Međunarodnih odnosa kao specijalista za Srednju i Istočnu Evropu. Master iz Međunarodne saradnje i razvoja na Istraživačkom institutu Hoze Ortega i Gaset u Madridu, a doktorat iz Državne uprave, Škola za postdiplomske studije javne administracije i državne uprave u Meksiku, na Tehnološkom institutu za visoko obrazovanje – Monterej. Radio kao savetnik za pitanja međunarodnih odnosa i Balkana u Vašingtonu za brojne američke i strane institucije i predstavništva, kao i za Ujedinjene nacije i ambasade stranih država.

Direktor i šef projekata humanitarne pomoći i društvene obnove za Međunarodnu pravoslavnu dobrotvornu organizaciju u Moskvi i Tbilisiju. Brojni poslovni projekti u privatnom sektoru u zemljama Latinske Amerike. Islednik/prevodilac za Sud u Hagu tokom procesa za ratne zločine protiv Srba u Čelebićima. Poslednjih 11 godina profesor geopolitike, međunarodnih odnosa, istorije Amerike i državne uprave na najvećem privatnom univerzitetu Latinske Amerike – Tehnološki institut Monterej – u Meksiku, u glavnom gradu i u državama Meksiko, Morelos, Čivava i Puebla. 2014. – priznanje – Profesor koji inspiriše; 2015. – Najbolji profesor Škole za privatno preduzetništvo.

Dobitnik nagrada za pesništvo i književnost u SAD i Srbiji (Roman godine 2000. – Srpska književna zadruga). Govori engleski, španski, ruski i francuski.

Podelite sa drugima:

Povezani članci