Ukloni se od zla…

Ukloni se od zla…

Protojerej Vasilije Tomić

Svakoga od nas uznemirava pitanje: „Šta će biti sutra“? Ako je je Lucifer tako moćan, ako preko svojih slugu sve više ovladava svetom, šta će biti sa nama, sa decom našom; šta li tek čeka decu dece naše? “Osloni se na Gospoda i čekaj Ga” – odgovara nam Psalam. Gospod traži od nas da ostavimo zlo iza leđa, u senci, u ponoru zaborava, a mi da se, iz godine u godinu, iz dana u dan, pružamo ka dobru: da čeznemo za dobrim, da govorimo o dobru, da činimo dobro. Jer ko zida dobro, ruši zlo.

Još je sveti apostol Pavle savetovao hrišćane rimske da se ne saobražavaju veku ovome nego da se preobražavaju, dakle, menjaju, “obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznaju šta je dobra i ugodna i savršena volja Božija”. Vidimo oko sebe mnogo onih koji su se smakli s puta poznanja dobre i ugodne  i savršene volje Božije i otisli se u mračne i neistražive dubine zla, da, kako misle, poznanjem zla, i borbom protiv zla, dođu do dobra i do Boga. Uzaludan i grešan posao; ludo i mučno trčanje stazom, suprotnom od puta.

Kad koga od tih sretnete, pričaće vam dugo i neumorno o knjigama do kojih je, nekim svojim kanalima, došao i pročitao ih, o tajnama koje je, tobože, saznao, konspiracijama koje je otkrio, itd. Pa će vam preporučiti šta “obavezno morate” da pročitate, koji film da gledate i dr. Samo pola sata sa takvim nesrećnikom da razgovarate, pomislili biste da više ovaj vazduh ne smete da udišete, vodu da pijete, hleb da jedete. Jer, sve je “zatrovano”; kojekakvim čipovima kompjuterskim zasoljeno. Teško da se usudite i na ulicu više da izađete, jer svuda okolo kamere vas glede i snimaju, agenti prate i uhode.

Samo sam jednom podlegao izazovu svoje znatiželje i latio se jedne od takvih knjiga. Čitao sam je – priznajem – u jednom dahu i saznao – ako sam, zaista, saznao – ko stoji iza ogromne svetske industrije droge, ko se upinje da ovlada mojom slobodom i dušom, ko mi rok-muzikom i demonskim vaspitanjem truje duše moje dece, i tako redom. Dok sam tu knjigu čitao, i dugo posle čitanja, bio sam izgubio svoj mir i, što je najgore, našao sam se na klizavom putu da i ono majušno zrno vere – manje od zrna gorušičinog – nepovratno izgubim. Jer, ako je je Lucifer, zli i prevarni, tako moćan, ako, preko svojih slugu i šegrta, sve više ovladava svetom ovim, gde je onda Gospod i Bog moj, Svedržitelj?

Obreo sam se pred lukavim izazovom, da li ići dalje, u dubine i ponore mraka, u carstvo Nečastivog. Knjiga je, inače, krcata napomenama i podtekstovima, podacima o svem9u i svačemu, i drugim knjigama i izvorima odakle je autor svoju priču krojio.

Bacio sam knjigu i čvrsto odlučio da se više ne bavim zlom. Kratak je i prekratak moj život, i dragocen, da bih ga ja na zlo i Zloga utrošio. U mojim, makar i kratkotrajnim, kolebanjima savet dragog mi Apostola puno je značio. Istražuj šta je “dobra i ugodna i blaga volja Božija”.

To što je meni pomoglo, trebalo bi da može i vama da pomogne, u vašim kolebanjima, sumnjama i traženjima. Jer, bavljenje zlom i bavljenje zlim, čini čoveka, postepeno i neprimetno, takvim, dakle, zlim. “Ukloni se od zla i čini dobro” (Ps. 33, 15). “Šta traži od nas Gospod? Traži da kao što su oltari naši uvek okrenuti Istoku, tako i duše naše da budu uvek okrenute ka dobru. Da ostavimo zlo iza leđa, u senci, u ponoru zaborava, u tami bivšega, a mi iz godine u godinu, iz dana u dan, da se pružamo ka dobru: da mislimo o dobru, da čeznemo za dobrim, da govorimo o dobru, da činimo dobro. Gospod traži zidare a ne rušioce. Jer ko zida dobro, samim tim ruši zlo. Ko se pak okrene da ruši zlo, brzo zaboravi zidati dobro i pretvara se u zločinca”, savetuje nas Sveti Vladika Nikolaj.

Nečastivi je neizmerno lukav. Od postanja sveta, on sabira i umnožava svoju lukavost i bezbrojni su načini na koje on čoveka u svoje mreže lovi. U zamku gordosti i poznanja nepoznatog on je ulovio praroditelje naše. Na istu zamku đavo lovi i nas; mami nas da, tobože, saznamo nešto što drugima nije dato da znaju. Drugim rečima, hoće da nas okupira sobom. Zato nam govori sveti apostol Pavle da ne mislimo o sebi više nego što valja misliti, nego da mislimo smirenoumno, “svaki po mjeri vjere”, kako nam je Bog udelio.

Gospod naš traži od nas da ne trošimo svoje vreme, određeno nam na spasenje, i da ne rasipamo svoju energiju na svašta nego, ako smo već pošli za Njim, da se ne obaziremo natrag. “Nijedan ko je metnuo ruku svoju na plug pa se obazire nazad, nije pripravan za Carstvo Božije”, (Lk. 9, 62) veli On. Tako i sveti apostol Pavle savetuje svog mladog učenika, episkopa Timoteja, da se kloni ludih i neukih zapitkivanja, “znajući da ona rađaju svađe”. (2. Tim. 2, 23)

Svakoga od nas golica i uznemirava: “Šta će biti sutra”? Ako se moć zloga bude tako brzo širila, šta će biti sa nama, sa decom našom; šta li tek čeka decu dece naše? Iza svih tih – kako veli sveti Apostol – ludih i neukih zapitkivanja stoji naša malovjera i malodušnost i velika griža zbog slabašnosti i nemoći naše da sami, bez Boga, damo odgovore na ta pitanja i da mi sami, opet bez Boga, na svoj način, rešimo sve probleme sveta. “Osloni se na Gospoda i čekaj Ga”, (Ps. 37, 7) veli mudri David. “Ne brinite se, dakle, za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga” (Mt. 6, 30), uči nas Gospod.

Odgovorio nam je Gospod naš na sva krupna pitanja Neba i zemlje i dao nam je da znamo koliko nam je stvarno potrebno. Upozorio nas je na zla vremena koja slede i ukazao nam je na strašnu moć koju je dopustio  “Gospodaru tame ovoga svijeta”. (Ef. 6, 12) Pre no što nastupe “vremena utjehe”, i ponovo nam dođe Isus Hristos (Dap. 3, 20), biće strašna vremena i stradanja, opisana u 24. glavi Matejevog Jevanđelja.

“Hoću da ste vi mudri za dobro, a bezazleni za zlo” (Rim. 16, 19),  veli nam sveti apostol Pavle. Ostavi tu mutnu i opasnu reku zla neka se valja i huči pored tebe a ti se bavi Gospodom, Njegovom blagom voljom i svojim spasenjem. Imaj na umu da je volja Božija, kako nas uči sveti Apostol, “da dobro čineći, ućutkujete neznanje bezumnih ljudi; kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe, nego kao sluge Božije”. (1. Pt. 15, 16) “Imajte vjeru u Boga.” (Mk. 11, 22) A Bog mira, “neka vas usavrši u svakom djelu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vijekove vjekova. Amin”. (Jevr. 13, 21)

IZVOR: https://prijateljboziji.com

Preuzeto sa: https://naukaikultura.com/ukloni-se-od-zla/

Podelite sa drugima:

Povezani članci