NOVE KNJIGE: Putin i Rusija – U ratu za mir

NOVE KNJIGE: Putin i Rusija – U ratu za mir

Putin i Rusija – U ratu za mir, zbornik radova, Priredio Vladimir Kršljanin, Fondacija Aleksandar Nevski, IP Princip, Beograd, 2023, str. 342.

Zbornik „Putin i Rusija – U ratu za mir“ predstavlja zaista bogougodan primer kako se može pomoći u promovisanju istine o događajima u Ukrajini, posebno jer su naše zvanične naučne i obrazovne institucije po ovom pitanju zakazale, a neke i zauzele rusofobični smer (Fakultet političkih nauka, na primer, gde studente primoravaju da koriste isključivo zapadnu terminologiju i viđenje Specijalne vojne operacije)

Svetlo dana ugledao je veoma ambiciozno priređen zbornik pod naslovom „Putin i Rusija – U ratu za mir“. Naslov je zaista metaforičan, a sadržaj bogat. Naime, zbornik sadrži dva dela i prilog. Prvi deo nosi naslov „Dokumenti Kremlja: Putin i njegovi saradnici o Specijalnoj vojnoj operaciji (prevela Dajana Lazarević, poznata i priznata u svetu prevodilaštva, posebno sa ruskog jezika, ali i autorka brojnih naučnih i publicističkih radova).

U ovom poglavlju čitalac se može upoznati sa Istorijskim jedinstvom Rusa i Ukrajinaca, Sednici Saveta bezbednosti 21. februara 2022., Obraćanjima predsednika Ruske Federacije, o sastanku sa Sergejem Šojguem, Koncertom povodom godišnjice ujedinjenja Krima i Rusije…

Druga glava su analize i komentari srpskih stručnjaka (19), a izdvojili bi: Slavenko Terzić, Istorijska pozadina ukrajinske krize, Vladimir Kolarić, Mala anatomija rusofobije, Slobodan Antonić, Narod je na strani Rusije, Vladimir Kršljanin, NATO, fašizam i Novi svet, Dragomir Anđelković, Spasonosna ruska pobeda…

Izvor: https://naukaikultura.com/nove-knjige-putin-i-rusija-u-ratu-za-mir/

Podelite sa drugima:

Povezani članci