DIRIGENTU JOVANU TRAVICI  „VELIKA POVELJA BRANKOVOGA KOLA”

DIRIGENTU JOVANU TRAVICI  „VELIKA POVELJA BRANKOVOGA KOLA”

Na završnoj sednici žirija Brankovoga kola (Nenad Grujičić, Vesna Čipčić i Milan Pletel), jednoglasno je odlučeno da „Velika povelja Brankovoga kola“ za 2023. godinu, za dugogodišnji uzvišeni oblik saradnje sa Brankovim kolom pripadne dirigentu Jovanu Travici.

Ovo prestižno priznanje  Brankovo kolo dodeljuje umetnicima „za nadahnuti doprinos lepoti poezije, stvaralačku radost i ljubav prema pesnicima i ljudima na tragu božanskog dara Branka Radičevića“.

Na čelu hora i ansambla čuvene gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, dirigent i profesor Jovan Travica predstavlja nesvakidašnje vrednog  i nadahnutog saradnika Brankovog kola, koji i u našoj zemlji, i u inostranstvu postiže zapažene rezultate. Pokazujući veliku pažnju i ljubav prema srpskoj horskoj tradiciji i muzici, ali i prema duhovnoj baštini regiona, Evrope i sveta, sa posebnim zanosom i profesionalizmom, Jovan Travica je uvek posvećeno i odgovorno pristupao pripremi i izvedbi, pored ostalog, i himne „Brankovo kolo“ iz antologijskog Radičevićevog  „Đačkog rastanka“, kompozitora Svetolika Pašćana Kojanova i Jovana Pačua. Na brojnim svečanim otvaranjima Brankovoga kola u najstarijoj srpskoj, slavnoj Karlovačkoj gimnaziji, mladi hor i ansambl na čelu sa dirigentom Jovanom Travicom, uvek je stvarao doživljaj za pamćenje i duge aplauze emitujući neponovljivu umetničku energiju i lepotu javnog kulturnog nastupa i događaja u čast večito mladog Branka Radičevića, velikog pesnika srpskog romantizma sa stražilovskim oreolom jedinstvenosti i značaja.

 „Velika povelja Brankovoga kola“ Jovanu Travici biće uručena na Svečanom otvaranju 52. Brankovog kola osmog septembra ove godine, koje će trajati sve do osamnaestog u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu.

Među dosadašnjim laureatima ovog visokog priznanja Brankovoga kola nalaze se Vladeta Jerotić, Mihailo Miša Janketić, Ljiljana Petrović, Vesna Čipčić,  Bogdan Vinokić, Vera Kovač Vitkai, Milan Pletel, Ksenija Maricki Gađanski, Vitomir Vico Dardić, Matija Bećković, Svetlana Bojković i Mira Banjac.           

PREDSEDNIK
Nenad Grujičić

Sremski Karlovci, 17. juli 2023.
Sremski Karlovci , Patrijarha Rajačića 16
                   021 021 6613160 881028   063 8272588
                   www.brankovokolo.org   kolobrankovo@gmail.com

                                                                      

Podelite sa drugima:

Povezani članci