Advokatska kancelarija„RADIĆ“pita: Da li je i Ministarstvo usvojilo planove i programe za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti?

Advokatska kancelarija„RADIĆ“pita: Da li je i Ministarstvo usvojilo planove i programe za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti?

„S obzirom da Ustavni sud Srbije  ni   posle 30 meseci nije bio u mogućnosti da oceni osnovanost naše inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a da se približava 20. maj 2024. godine, zakonski rok do kada svi udžbenici i nastavni materijali, svedočanstva, diplome, klasifikacije, zvanja, zanimanja i licence, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada moraju biti na rodno osetljivom jeziku i od kada sredstva javnog informisanja moraju da izveštavaju na rodno osetljivom jeziku – da li će Ministarstvo predložiti Ani Brnabić da pokrene postupak povlačenja iz upotrebe Zakona o rodnoj ravnopravnosti?“

Obzirom na štetne, nesagledive i trajne posledice po nacionalni identitet, imajući na umu neustavnost i neprimenljivost Zakona o rodnoj ravnopravnosti, od nadležnog Ministarstva za ljudska prava i društveni dijalog ADVOKATSKA KANCELARIJA„RADIĆ“ JE 09.11.2023 zatražila objašnjenja.

Dodatni problem predstavlja obaveza iz spornog Zakona da se do 20.05.2024. obezbedi korišćenje rodno osetljivog jezika u udžbenicima i nastavnom materijalu, kao i u svedočanstvima, diplomama, klasifikacijama, zvanjima, zanimanjima i licencama, kao i u drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada. Od istog datuma, i sredstva javnog informisanja moraju da izveštavaju na rodno osetljivom jeziku.

Stoga je Ministarstvu predloženo da kod Ane BRNABIĆ – predsednika Vlade – ishoduje stavljanje Zakona van snage.

Predmet:
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja
            Član 16. Zakona o rodnoj ravnopravnosti (Law on Gender Equality), koji je stupio na snagu 1. juna 2021. godine, utvrđuje dužnost 9.531 organa javne vlasti i poslodavaca, koji imaju više od 50 zaposlenih ili radno angažovanih, da usvoje planove i programe koji se odnose na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti.
            Član 18. Zakona utvrđuje dužnost organa javne vlasti i poslodavaca da usvoje i, do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, dostave Ministarstvu izveštaj koji se odnose na ostvarivanje plana ili programa rodne ravnopravnosti.
            Pored navedenih obaveza, član 21. Zakona utvrđuje dužnost organa javne vlasti da donese i sprovodi plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti i da Ministarstvu dostavi plan sa izveštajem o sprovođenju plana upravljanja rizicima.
            Za nepostupanje po navedenim i brojnim drugim obavezama Zakon predviđa novčane kazne do 2.000.000 dinara.
            Pošto nam nije jasno značenje osnovnih pojmova iz Zakona (rod, rodni identitet, rodno osetljiv jezik i rodna ravnopravnost), a od Ustavnog suda još od 1. juna 2021. godine nismo dobili odgovor u vezi osporavanja ustavnosti tog Zakona, na osnovu člana 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ZAHTEVAMO od MINISTARSTVA da nam dostavi, elektronskom poštom ili na drugi način, sledeće informacije:

1.Da li je i Ministarstvo usvojilo navedene planove i programe – koji se odnose na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti? Ako jeste, želimo obaveštenje o glasilu ili internet stranici na kojoj su ti akti objavljeni, ili da nam se dostave elektronskim putem ili na drugi način.

2.    Polazeći od zakonske obaveze da ti akti sadrže deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti i kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca u organu javne vlasti, odnosno kod poslodavca, pitanje je:
            da li su pojmovi muškarac i žena, u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, biološki pojmovi, (pripadnici muškog i ženskog pola i roda) kao što je to bilo u prethodnom Zakonu o ravnopravnosti polova, ili su to sada društveni pojmovi – koji mogu da se izjašnjavaju prema polu ili kako se osećaju: npr. da su neutralni, da su npr. fluidni (žena se povremeno oseća kao žena a povremeno kao muškarac ili kao neutralna, a muškarac se povremeno oseća kao muškarac a povremeno se oseća kao žena ili kao neutralan) itd.?
3.         Da li su – Narodna biblioteka Srbije, matična Biblioteka grada Beograda i druge matične, javne i školske biblioteke, instituti i sl. u Srbiji dužni da vrše otpis knjiga – koje nisu pisane rodno osetljivim jezikom ?
4.         Pored SANU, Instituta za srpski jezik SANU, Narodne biblioteke Srbije, Matice srpske, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, biblioteka, univerziteta, RTS-a, REM-a i sl. -, koliko još obveznika je dužno, da pod pretnjom novčanog kažnjavanja do 2.000.000 dinara, primenjuje članove 16, 18, 21, 64, 65, 66. … Zakona o rodnoj ravnopravnosti?
5.         S obzirom da Ustavni sud Srbije, ni posle 30 meseci nije bio u mogućnosti da oceni osnovanost naše inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a da se približava 20. maj 2024. godine, zakonski rok do kada svi udžbenici i nastavni materijali, svedočanstva, diplome, klasifikacije, zvanja, zanimanja i licence, kao i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada moraju biti na rodno osetljivom jeziku i od kada sredstva javnog informisanja moraju da izveštavaju na rodno osetljivom jeziku – da li će Ministarstvo predložiti Ani Brnabić da pokrene postupak povlačenja iz upotrebe Zakona o rodnoj ravnopravnosti?

ADVOKATSKA KANCELARIJARADIĆ“

https://www.medicinenet.com/what_are_the_72_other_genders/article.htm

 1. Agender (Ejdžender): Osoba koja se ne identifikuje niti doživljava bilo koji rod. Agender ljudi se takođe nazivaju nulti-rod, bezrodni, rod bez roda ili neutralni rod.
 2. Abimegender Povezan sa dubinskim, dubokim i beskonačnim. Termin abimagender se može koristiti sam ili u kombinaciji sa drugim rodovima.
 3. Adamas gender (Adamasdžender): Rod koji je neodrediv ili nesalomiv. Ljudi koji se identifikuju sa ovim rodom odbijaju da budu kategorisani u bilo koji određeni rodni identitet.
 4. Aerogender (Erodžender): Naziva se i evaisgender, ovaj rodni identitet se menja u zavisnosti od nečijeg okruženja.
 5. Aesthetigender (Estetidžender): Naziva se i estetski rod, to je vrsta rodnog identiteta izvedena iz estetike.
 6. Affectugender (Afektudžender): Ovo se zasniva na promenama raspoloženja ili fluktuacijama osobe.
 7. Agenderflux (Ejdženderflaks): Osoba sa ovim rodnim identitetom je uglavnom agender sa kratkim promenama pripadnosti drugim vrstama rodova.
 8. Alexigender (Aleksidžender): Osoba ima fluidni rodni identitet između više od jedne vrste roda, iako ne može da navede rodove u kojima se oseća fluidno.
 9. Aliusgender (Eliusdžender): Ovaj rodni identitet se izdvaja od postojećih socijalnih rodnih konstrukata. Znači imati jak specifičan rodni identitet koji nije ni muški ni ženski.
 10. Amaregender (Amaredžender): Imati rodni identitet koji se menja u zavisnosti od osobe za koju ste emocionalno vezani.
 11. Ambigender (Embidžender): Imati istovremeno dva specifična rodna identiteta bez ikakve fluidnosti ili fluktuacija.
 12. Ambonec (Embonek): Osoba se identifikuje i kao muškarac i kao žena, a ipak ne pripada ni jednom ni drugom.
 13. Amicagender (Amikadžender): Rodno-fluidni identitet gde osoba menja svoj rod u zavisnosti od prijatelja koje ima.
 14. Androgyne (Androgin): Osoba oseća kombinaciju ženskih i muških rodova.
 15. Anesigender (Anezidžender): Osoba se oseća bliskom sa određenom vrstom roda uprkos tome što joj je prijatnije da se bliže identifikuje sa drugim rodom.
 16. Angenital (Angenitalni): Osoba želi da bude bez bilo kakvih primarnih polnih odlika iako se ne identifikuje kao bezrodna.
 17. Anogender (Anodžender): Rodni identitet jača i bledi u intenzitetu, ali se uvek vraća na isto rodno osećanje.
 18. Anongender (Anondžender): Osoba ima rodni identitet ali ga ne označava ili bi radije da nema oznaku.
 19. Antegender (Entidžender): Lako izmenjivi rod koji može biti bilo šta, ali je bezobličan i nepokretan.
 20. Anxiegender (Anksidžender): Ovaj rodni identitet ima anksioznost kao svoju istaknutu karakteristiku.
 21. Apagender (Apadžender): Osoba ima apatiju ili nedostatak osećanja prema svom rodnom identitetu.
 22. Apconsugender (Apkonzudžender): To označava znati šta nisu karakteristike roda, ali ne znati šta jesu njegove karakteristike. Dakle, osoba skriva svoje primarne odlike od pojedinca.
 23. Astergender (Asterdžender): Osoba ima svetao i božanski/nebeski rodni identitet.
 24. Astral gender (Astralni rod): Imati rodni identitet koji se oseća kao povezan sa svemirom.
 25. Autigender (Autidžender): Imati rodni identitet za koji se oseća da je blisko povezan sa autističnim.
 26. Autogender (Autodžender): Imati rodni doživljaj koje je duboko povezan sa sobom i ličan.
 27. Axigender (Aksigender): rodni identitet koji je između dva ekstrema ejdžeendera i bilo koje druge vrste roda. Oba roda se doživljavaju pojedinačno bez ikakvog preklapanja. Dva roda se opisuju kao suprotni krajevi ose.
 28. Bigender (Bidžender): Imati dva rodna identiteta u isto ili različito vreme.
 29. Biogender (Biodžender): Imati rod koji je usko povezan sa prirodom.
 30. Blurgender (Blurdžender): Takođe se naziva rodna zbrka, blurdžender znači imati više od jednog rodnog identiteta koji se pretapaju jedan u drugi tako da nijedna određena vrsta rodnog identiteta nije jasna.
 31. Boyflux (Bojflaks): Osoba se identifikuje kao muškarac, ali doživljava različite stepene muškog identiteta. Ovo može varirati od osećaja ejdžendera do potpuno muškog.
 32. Burstgender (Burstdžender): Česti izlivi intenzivnih osećanja brzo prelaze u početnu fazu smirenosti.
 33. Caelgender (Keldžender): Ovaj rodni identitet deli kvalitete ili estetiku iz svemira.
 34. Cassgender (Kasdžender): Povezan je sa osećanjem da se rod smatra nebitnim ili nevažnim.
 35. Cassflux (Kasflaks): Postoji fluktuirajući intenzitet irelevantnosti prema rodu.
 36. Cavusgender (Kevasdžender): Osoba se oseća bliskom jednom rodu kada je depresivna a drugom kada nije depresivna.
 37. Cendgender (Senddžender): Rodni identitet se menja iz jednog roda u njegovu suprotnost.
 38. Ceterogender (Seterodžender): To je nebinarni rod gde osoba ima specifična muška, ženska ili neutralna osećanja.
 39. Ceterofluid (Seterofluid): Iako je osoba seterodžender, njen identitet stalno fluktuira između različitih rodova.
 40. Cisgender (Cisdžender): Cisrod Biti ceo život usko povezan sa rodom koji je dodeljen pri rođenju.
 41. Cloudgender (Klauddžender): Rod osobe ne može se shvatiti ili razumeti zbog poremećaja depersonalizacije i derealizacije.
 42. Collgender (Koldžender): Različiti rodovi su istovremeno prisutni kod pojedinca.
 43. Colorgender (Kolordžender): U ovoj kategoriji boje se koriste za opisivanje roda, na primer, roze rod ili crni rod.
 44. Commogender (Komodžender): Osoba zna da nije cisrodna, ali ipak nastavlja da se tako identifikuje neko vreme – kao da jeste.
 45. Condigender (Kondidžender): Osoba oseća svoj rod samo pod određenim okolnostima.
 46. Deliciagender (Delišadžender): Povezan sa osećajem da imate više rodova, ali više volite jedan u odnosu na drugi.
 47. Demifluid (Demifluid): Imati više rodova, neki su fluidni, a drugi su statični.
 48. Demifluks (Demiflaks): Kombinacija više rodova sa nekim rodovima koji su statični, dok drugi variraju u intenzitetu.
 49. Demigender (Demidžender): Osoba ima delimične osobine jednog roda, a ostale od drugog roda.
 50. Domgender (Domdžender): Pojedinac ima više rodova od kojih jedan dominira nad ostalima.
 51. Duragender (Duradžender): Imati više od jednog roda, pri čemu jedan traje duže od ostalih.
 52. Egogender (Egodžender): To je lični tip roda koji identifikuje isključivo pojedinac. Zasnovan je na unutrašnjem osećaju pojedinca.
 53. Epicene (Episin): Povezan je sa snažnim osećanjem nemogućnosti da se poveže ni sa jednim od dva roda binarnog roda ili sa karakteristikama oba binarna roda.
 54. Esspigender (Espidžender): Pojedinac povezuje svoj rodni identitet sa duhovima.
 55. Exgender (Eksdžender): Odbijanje da se identifikuje sa bilo kojim rodom u rodnom spektru.
 56. Existigender (Egzistidžender): Rodni identitet osobe postoji samo kada čini svesni napor da ga ostvari.
 57. Femfluid (Femfluid): Osoba je fluidna ili varira u pogledu ženskih rodova.
 58. Femgender (Femdžender): Nebinarni rodni identitet koji je ženski.
 59. Fluidflux (Fluidflaks): To znači biti fluidan između dva ili više rodova sa varijacijom u intenzitetu tih rodova.
 60. Gemigender (Gemidžender): Osoba ima dva roda koja su suprotna, ali se menjaju i sarađuju.
 61. Genderblank (Dženderblenk): Rodno prazno – Blisko je povezan sa praznim prostorom.
 62. Genderflow (Dženderflou): Rodni identitet je fluidan između beskonačnih osećanja.
 63. Genderfluid (Dženderfluid): Osoba se ne pridržava dosledno nijednog fiksnog roda i može imati više rodova.
 64. Genderfuzz (Dženderfaz): Više od jednog roda se zajedno pretapaju.
 65. Genderflux (Dženderflaks): Rod varira po intenzitetu.
 66. Genderpuck (Dženderpak): Osoba odbija da se uklopi u društvene norme koje se tiču rodova.
 67. Genderqueer (Dženderkvir): Osoba zamagljuje unapred zacrtane granice roda u odnosu na rodnu binarnost ili posedovanje samo jedne vrste roda.
 68. Gender witched (Džendervičd): Osoba je sklona ideji da ima jedan rod, ali ne zna koji.
 69. Girlflux (Gerlflaks): Pojedinac se identifikuje kao žena, ali sa različitim intenzitetom ženskih identiteta.
 70. Healgender (Hildžender): Rodni identitet koji osobi daje mir, spokojstvo i pozitivnost.
 71. Mirrorgender (Mirordžender): Promena nečijeg rodnog tipa na osnovu ljudi u okruženju.
 72. Omnigender (Omnidžender): Posedovanje ili osećanje svih rodova.

—– * —–

 1. Agender (Ejdžender): Osoba koja se ne identifikuje niti doživljava bilo koji rod. Agender ljudi se takođe nazivaju nulti-rod, bezrodni, rod bez roda ili neutralni rod.
 2. Abimegender: Povezan sa dubinskim, dubokim i beskonačnim. Termin abimagender se može koristiti sam ili u kombinaciji sa drugim rodovima.
 3. Adamas gender (Adamas džender): Rod koji je neodrediv ili nesalomiv. Ljudi koji se identifikuju sa ovim rodom odbijaju da budu kategorisani u bilo koji određeni rodni identitet.
 4. Aerogender (Erodžender): Naziva se i evaisgender, ovaj rodni identitet se menja u zavisnosti od nečijeg okruženja.
 5. Aesthetigender (Estetidžender): Naziva se i estetski rod, to je vrsta rodnog identiteta izvedena iz estetike.
 6. Affectugender (Afektudžender): Ovo se zasniva na promenama raspoloženja ili fluktuacijama osobe.
 7. Agenderflux (Ejdženderflaks): Osoba sa ovim rodnim identitetom je uglavnom agender sa kratkim promenama pripadnosti drugim vrstama rodova.
 8. Alexigender (Aleksidžender): Osoba ima fluidni rodni identitet između više od jedne vrste roda, iako ne može da navede rodove u kojima se oseća fluidno.
 9. Aliusgender (Eliusdžender): Ovaj rodni identitet se izdvaja od postojećih socijalnih rodnih konstrukata. Znači imati jak specifičan rodni identitet koji nije ni muški ni ženski.
 10. Amaregender (Amaredžender): Imati rodni identitet koji se menja u zavisnosti od osobe za koju ste emocionalno vezani.
 11. Ambigender (Embidžender): Imati istovremeno dva specifična rodna identiteta bez ikakve fluidnosti ili fluktuacija.
 12. Ambonec (Embonek): Osoba se identifikuje i kao muškarac i kao žena, a ipak ne pripada ni jednom ni drugom.
 13. Amicagender (Amikadžender): Rodno-fluidni identitet gde osoba menja svoj rod u zavisnosti od prijatelja koje ima.
 14. Androgyne (Androgin): Osoba oseća kombinaciju ženskih i muških rodova.
 15. Anesigender (Anezidžender): Osoba se oseća bliskom sa određenom vrstom roda uprkos tome što joj je prijatnije da se bliže identifikuje sa drugim rodom.
 16. Angenital (Angenitalni): Osoba želi da bude bez bilo kakvih primarnih polnih odlika iako se ne identifikuje kao bezrodna.
 17. Anogender (Anodžender): Rodni identitet jača i bledi u intenzitetu, ali se uvek vraća na isto rodno osećanje.
 18. Anongender (Anondžender): Osoba ima rodni identitet ali ga ne označava ili bi radije da nema oznaku.
 19. Antegender (Entidžender): Lako izmenjivi rod koji može biti bilo šta, ali je bezobličan i nepokretan.
 20. Anxiegender (Anksidžender): Ovaj rodni identitet ima anksioznost kao svoju istaknutu karakteristiku.
 21. Apagender (Apadžender): Osoba ima apatiju ili nedostatak osećanja prema svom rodnom identitetu.
 22. Apconsugender (Apkonzudžender): To označava znati šta nisu karakteristike roda, ali ne znati šta jesu njegove karakteristike. Dakle, osoba skriva svoje primarne odlike od pojedinca.
 23. Astergender (Asterdžender): Osoba ima svetao i božanski/nebeski rodni identitet.
 24. Astral gender (Astralni rod): Imati rodni identitet koji se oseća kao povezan sa svemirom.
 25. Autigender (Autidžender): Imati rodni identitet za koji se oseća da je blisko povezan sa autističnim.
 26. Autogender (Autodžender): Imati rodni doživljaj koje je duboko povezan sa sobom i ličan.
 27. Axigender (Aksigender): rodni identitet koji je između dva ekstrema ejdžeendera i bilo koje druge vrste roda. Oba roda se doživljavaju pojedinačno bez ikakvog preklapanja. Dva roda se opisuju kao suprotni krajevi ose.
 28. Bigender (Bidžender): Imati dva rodna identiteta u isto ili različito vreme.
 29. Biogender (Biodžender): Imati rod koji je usko povezan sa prirodom.
 30. Blurgender (Blurdžender): Takođe se naziva rodna zbrka, blurdžender znači imati više od jednog rodnog identiteta koji se pretapaju jedan u drugi tako da nijedna određena vrsta rodnog identiteta nije jasna.
 31. Boyflux (Bojflaks): Osoba se identifikuje kao muškarac, ali doživljava različite stepene muškog identiteta. Ovo može varirati od osećaja ejdžendera do potpuno muškog.
 32. Burstgender (Burstdžender): Česti izlivi intenzivnih osećanja brzo prelaze u početnu fazu smirenosti.
 33. Caelgender (Keldžender): Ovaj rodni identitet deli kvalitete ili estetiku iz svemira.
 34. Cassgender (Kasdžender): Povezan je sa osećanjem da se rod smatra nebitnim ili nevažnim.
 35. Cassflux (Kasflaks): Postoji fluktuirajući intenzitet irelevantnosti prema rodu.
 36. Cavusgender (Kevasdžender): Osoba se oseća bliskom jednom rodu kada je depresivna a drugom kada nije depresivna.
 37. Cendgender (Senddžender): Rodni identitet se menja iz jednog roda u njegovu suprotnost.
 38. Ceterogender (Seterodžender): To je nebinarni rod gde osoba ima specifična muška, ženska ili neutralna osećanja.
 39. Ceterofluid (Seterofluid): Iako je osoba seterodžender, njen identitet stalno fluktuira između različitih rodova.
 40. Cisgender (Cisdžender): Cisrod Biti ceo život usko povezan sa rodom koji je dodeljen pri rođenju.
 41. Cloudgender (Klauddžender): Rod osobe ne može se shvatiti ili razumeti zbog poremećaja depersonalizacije i derealizacije.
 42. Collgender (Koldžender): Različiti rodovi su istovremeno prisutni kod pojedinca.
 43. Colorgender (Kolordžender): U ovoj kategoriji boje se koriste za opisivanje roda, na primer, roze rod ili crni rod.
 44. Commogender (Komodžender): Osoba zna da nije cisrodna, ali ipak nastavlja da se tako identifikuje neko vreme – kao da jeste.
 45. Condigender (Kondidžender): Osoba oseća svoj rod samo pod određenim okolnostima.
 46. Deliciagender (Delišadžender): Povezan sa osećajem da imate više rodova, ali više volite jedan u odnosu na drugi.
 47. Demifluid (Demifluid): Imati više rodova, neki su fluidni, a drugi su statični.
 48. Demifluks (Demiflaks): Kombinacija više rodova sa nekim rodovima koji su statični, dok drugi variraju u intenzitetu.
 49. Demigender (Demidžender): Osoba ima delimične osobine jednog roda, a ostale od drugog roda.
 50. Domgender (Domdžender): Pojedinac ima više rodova od kojih jedan dominira nad ostalima.
 51. Duragender (Duradžender): Imati više od jednog roda, pri čemu jedan traje duže od ostalih.
 52. Egogender (Egodžender): To je lični tip roda koji identifikuje isključivo pojedinac. Zasnovan je na unutrašnjem osećaju pojedinca.
 53. Epicene (Episin): Povezan je sa snažnim osećanjem nemogućnosti da se poveže ni sa jednim od dva roda binarnog roda ili sa karakteristikama oba binarna roda.
 54. Esspigender (Espidžender): Pojedinac povezuje svoj rodni identitet sa duhovima.
 55. Exgender (Eksdžender): Odbijanje da se identifikuje sa bilo kojim rodom u rodnom spektru.
 56. Existigender (Egzistidžender): Rodni identitet osobe postoji samo kada čini svesni napor da ga ostvari.
 57. Femfluid (Femfluid): Osoba je fluidna ili varira u pogledu ženskih rodova.
 58. Femgender (Femdžender): Nebinarni rodni identitet koji je ženski.
 59. Fluidflux (Fluidflaks): To znači biti fluidan između dva ili više rodova sa varijacijom u intenzitetu tih rodova.
 60. Gemigender (Gemidžender): Osoba ima dva roda koja su suprotna, ali se menjaju i sarađuju.
 61. Genderblank (Dženderblenk): Rodno prazno – Blisko je povezan sa praznim prostorom.
 62. Genderflow (Dženderflou): Rodni identitet je fluidan između beskonačnih osećanja.
 63. Genderfluid (Dženderfluid): Osoba se ne pridržava dosledno nijednog fiksnog roda i može imati više rodova.
 64. Genderfuzz (Dženderfaz): Više od jednog roda se zajedno pretapaju.
 65. Genderflux (Dženderflaks): Rod varira po intenzitetu.
 66. Genderpuck (Dženderpak): Osoba odbija da se uklopi u društvene norme koje se tiču rodova.
 67. Genderqueer (Dženderkvir): Osoba zamagljuje unapred zacrtane granice roda u odnosu na rodnu binarnost ili posedovanje samo jedne vrste roda.
 68. Gender witched (Džendervičd): Osoba je sklona ideji da ima jedan rod, ali ne zna koji.
 69. Girlflux (Gerlflaks): Pojedinac se identifikuje kao žena, ali sa različitim intenzitetom ženskih identiteta.
 70. Healgender (Hildžender): Rodni identitet koji osobi daje mir, spokojstvo i pozitivnost.
 71. Mirrorgender (Mirordžender): Promena nečijeg rodnog tipa na osnovu ljudi u okruženju.
 72. Omnigender (Omnidžender): Posedovanje ili osećanje svih rodova.

Podelite sa drugima:

Povezani članci

0 0 glasovi
Glasanje za članke
1 Komentar
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
слободан млинаревић
слободан млинаревић
1 mesec pre

Ovaj materijal je neophodno proslediti i svim državnim i javnim službama, koje se pominju u Zahtevu. Advokatska kancelarija bi mogla, da o ovome obavesti i sve pojedince, koji su na bilo koji način uključeni ili se bave ovom problematikom. Na taj način bi se izbeglo, da neko ostavi ovaj podnesak u fijoci. Važi i za sve medije, stranke i udruženja, jer je malo verovatno, da su obratili pažnju na spomenuti Zakon i posledice na sve oblasti života, ako počne da se primenjuje.