Milovan Šavija:  Kvantna fizika i „Veliki reset”

Milovan Šavija:  Kvantna fizika i „Veliki reset”

Kvantna fizika nas uči : Iz naših glava se inicira  kolaps talasne funkcije kojim se mogućnosti pretvaraju u stvarnost, tj. u našim glavama se kreira sav onaj materijalni svet koji… Pročitajte više